Committee Members


Mr. Raju Anandrao Mevekari-Jadhav   Mr. Vishwanath Shivpad Nashte
President   Vice-President
       
Mr. Vasantrao B. Powar
(Accountant)
  Mr. Gajanan M. Narvekar
(Karyawahak)
  Mr. Ranjeet V.Mevekari
(Saha-Karyawahak)
  Mr.Nandkumar D.Marathe
(Director)
  Mr. Rajabhau R.Joshi
(Director)
       
Mr. Shirish D. Kanerker
(Director)
  Mr. Anil B.Jadhav
(Director)
  Mr. Rajan S. Zurale
(Director)
  Mr. Dinesh V.Malker
(Director)
  Mr. Sharad S. Gosavi
(Director)
       
Mr. S.K.Kulkarni
(Director)
  Mr. Vaibhav B. Mevekari
(Director)
  Mr. Krushnakumar R.Mungale
(Director)
  Mr. Sanjay G.Bawdeker
(Director)
  Mr. Kiran V.Dharmadhikari
(Director)
       
Mr. Sanjay D. Joshi
(Director)
  Mr. Amit A.Jadhav
(Director)
  Smt. Joti P.Jadhav
(Director)
  Mrs. Harshada R.Mevekari
(Director)
  Mr. P.K.Joshi
(Manager)